Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal?

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz (például munkaügyi bírósághoz) kell-e fordulnom?

A polgári és kereskedelmi ügyek legtöbb fajtáját Észak-Írország felsőbírósága (High Court of Northern Ireland), vagy a megyei bíróság (County Court) tárgyalja. A békebíróságok hatásköre is kiterjed egyes polgári ügyekre, mint például a kisebb tartozások behajtására, valamint családjogi és családon belüli ügyekre.

Jogszabállyal létrehozott döntőbíróságok jelentős hányada foglalkozik az ügyek változatos körével, mint például a bevándorlás, adózás, beszámíthatóság, jóléti juttatások és közlekedés. Egyes törvényszékek illetékessége az Egyesült Királyság teljes területére kiterjed, az ezekkel kapcsolatos információk a Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Észak-Írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat) internetes oldalán találhatók. Mások, mint például az egyes munkaügyi ügyeket intéző, tisztességes foglalkoztatással és az iparral foglalkozó döntőbíróság illetékessége csak Észak-Írországra terjed ki.

Az illetékesség kérdése gyakran nem egyértelmű. Ezért mindig ajánlott ügyvéd tanácsának kikérése a jogi eljárások megindítása előtt.

2 Ha a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel (azaz e bíróságok feladata az ilyen ügyek elbírálása), hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom?

2.1 Létezik-e különbségtétel alacsonyabb és magasabb fokú rendes polgári bíróságok (például körzeti bíróságok, illetve regionális bíróságok) között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel az ügyemben?

Mindig célszerű jogi tanácsot kérni arról, hogy melyik az a megfelelő bíróság, amelynél az eljárást meg kell indítani.

Amennyiben a követelés összege nem éri el a 30 000 GBP-t, és gondatlanság eredményeként bekövetkezett kárból, vagy szerződésszegésből ered, ellenkező értelmű utasítás hiányában az eljárást a megyei bíróság előtt kell érvényesíteni. A 30 000 GBP-t meghaladó minden ilyen követelést a Felsőbíróság előtt kell érvényesíteni.

A 3000 GBP alatti követelések elintézhetők a megyei bíróság előtt a kis értékű ügyekre irányadó eljárás szerint, amely a vitarendezésre egyszerű és kötöttségeket nélkülöző módot biztosít, amelynek során gyakran még ügyvéd közreműködésére sincs szükség. A kis értékű eljárásokról szóló tájékoztató elérhető az Észak-Írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat internetes oldalán.

A családjogi és családon belüli ügyeket – az eset jellegétől függően – tárgyalhatja a békebíróság, a megyei bíróság és a Felsőbíróság.

2.2 Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága rendelkezik-e illetékességgel az ügyemben?)

2.2.1 A területi illetékességre vonatkozó főszabály

A békebíróságok és a megyei bíróságok Észak-Írország-szerte rendelkeznek illetékességgel. A területet, amely alapján főszabály szerint az ügyek e bíróságok elé kerülnek, a három közigazgatási bírósági kerület (Administrative Court Division) illetékessége határozza meg. A közigazgatási bíróságokra vonatkozó iránymutatás az alábbi linken keresztül tölthető le az NICTS honlapjáról: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

A Felsőbíróság Észak-Írország teljes területén illetékes az eljárásra.

2.2.2 A főszabály alóli kivételek

2.2.2.1 Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között?

Az eljárást rendszerint azon bíróságon kell megindítani, amelyhez az alperes lakóhelye vagy üzletvitelének helye tartozik, vagy azon bíróságon, amelyhez az eljárásra okot szolgáltató esemény történt (ugyanakkor gyakorlatilag bármely kollégium előtt is megindítható).

A szerződésből eredő jogviták esetén a tárgyalás helyszíne a szerződés fajtájától függ. A munkaszerződésre vonatkozó jogvita például tartozhat a megyei bírósághoz vagy a munkaügyi bírósághoz (Industrial Tribunal).

A családjogi és családon belüli ügyeket – például a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyeket – az eset jellegétől függően a békebíróság, a megyei bíróság vagy a Felsőbíróság tárgyalja.

A szerződésen kívüli károkozási igényeket az általános illetékességi szabályok szerint intézik, hasonlóan a büntetőeljárásból származó polgári jogi igényekhez. Létezik azonban egy rendszer a bűncselekmények áldozatainak kártalanítására, erről bővebb információk a Kárpótlási Hivatal internetes oldalán (lásd az alábbi linket) érhetők el.

2.2.2.2 Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

Nincs ilyen követelmény. Az eljárás – a pertárgytól függetlenül – bármelyik közigazgatási bírósági kerületben megindítható (ugyanakkor főszabály szerint az eljárások azon kerületben indulnak, amelynek illetékességi területén az alperes lakóhellyel rendelkezik, illetve üzleti tevékenységet folytat, vagy amelynek illetékességi területén az eljárás alapjául szolgáló eseményre sor kerül.

2.2.2.3 Maguk a felek kiköthetik-e olyan bíróság illetékességét, amely egyébként nem lenne illetékes?

A felek bíróságot nem ruházhatnak fel illetékességgel.

3 Ha különös hatáskörű bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyikhez kell fordulnom?

Az Egyesült Királyság teljes területén illetékes törvényszékekről bővebb információk Anglia és Wales Bírósági Szolgálatának és az Igazságügyi Minisztérium internetes oldalán találhatók.

Észak-Írország bíróságairól, valamint legtöbb törvényszékéről szóló tájékoztatók az Észak-Írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat internetes oldalán találhatók.

A munkaügyi bíróságokra és a szakosított munkaügyi bíróságokra (Fair Employment Tribunal) vonatkozó információk a munkaügyi bíróságok és szakosított munkaügyi bíróság internetes oldalán találhatók.

Kapcsolódó linkek

Észak-Írországi Bírósági és Törvényszéki Szolgálat

Törvényszékek (Őfelsége Bírósági Szolgálata – Anglia és Wales)

Törvényszékek (Igazságügyi Minisztérium)

Munkaügyi bíróságok és szakosított munkaügyi bíróság

Kárpótlási Hivatal

Utolsó frissítés: 14/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.