Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal?

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz (például munkaügyi bírósághoz) kell-e fordulnom?

A portugál jog általános szabálya szerint a körzeti bíróságok (tribunais de comarca) illetékesek olyan ügyek előkészítésére és tárgyalására, amelyek nem tartoznak más bíróságok hatáskörébe. A körzeti bíróságok általános és szakosodott hatáskörrel is rendelkeznek (a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 80. cikke)

A bíróságok között a joghatóság tárgy, érték, rangsor és terület szerint oszlik meg. (A 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 37., 40., 41., 42. és 43. cikke).

Erre a kérdésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

2 Ha a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel (azaz e bíróságok feladata az ilyen ügyek elbírálása), hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom?

Amint fentebb említettük, a körzeti bíróságok alaphatáskörrel rendelkeznek, azaz hatáskörükbe tartozik az olyan ügyek előkészítése és tárgyalása, amelyek nem tartoznak más bíróságok hatáskörébe. A körzeti bíróságok szakosított és általános hatáskörű kollégiumokra (juízos), valamint helyi kollégiumokra oszlanak (a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 81. cikke).

Annak eldöntése érdekében, hogy az általános hatáskörű helyi kollégiumhoz, vagy valamely központi szakosított kollégiumhoz kell-e fordulnia, kérjük, tekintse meg a 3. kérdésre adott választ.

Például az 50 000 EUR-t meghaladó értékű, a közös eljárás szerinti megállapítási keresetekkel a központi polgári kollégiumhoz kell fordulnia (a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 117. cikke).

2.1 Létezik-e különbségtétel alacsonyabb és magasabb fokú rendes polgári bíróságok (például körzeti bíróságok, illetve regionális bíróságok) között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel az ügyemben?

Igen. A bírósági ítéletek megfellebbezése tekintetében különbséget kell tenni felsőbb és alsóbb szintű bíróságok között. Főszabály szerint a Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) tárgyalja a fellebbviteli bíróságok (tribunais da Relação), a fellebbviteli bíróságok pedig az elsőfokú bíróságok (tribunais judiciais de primeira instância) hatáskörét meghaladó értékű ügyeket (a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 42. cikke).

A határértékeket a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 44. cikke határozza meg.

Annak meghatározásához, hogy melyik bíróság illetékes, a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvényben meghatározott, a tárgyra, az értékre, a rangsorra és a terület szerinti illetékességre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2.2 Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága rendelkezik-e illetékességgel az ügyemben?)

A területi illetékesség kérdését a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 43. cikke határozza meg.

Annak megállapításához, hogy A vagy B város bírósága illetékes-e, a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény I., II. és III. mellékletét kell megnéznie.

2.2.1 A területi illetékességre vonatkozó főszabály

Természetes személyek

A főszabályt a polgári perrendtartás 80. cikke szabályozza.

Jogi személyek és társaságok

A főszabályt a polgári perrendtartás 81. cikke tartalmazza.

Több alperes és halmozott kérelmek

A főszabályt a polgári perrendtartás 82. cikke tartalmazza.

Ügyek, amelyekben az egyik fél bíró, bíró házastársa vagy bíró meghatározott hozzátartozója

A polgári perrendtartás 84. cikkében meghatározott szabályt kell alkalmazni.

A fellebbezések elbírálása

A fellebbezések elbírálására vonatkozó hatáskört a polgári perrendtartás 83. cikke szabályozza.

2.2.2 A főszabály alóli kivételek

2.2.2.1 Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között?
2.2.2.2 Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

Az alábbiak mindezen kérdésekre választ adnak.

A fent említett általános szabályok alóli kivételeket a polgári perrendtartás 70–79. cikkei tartalmazzák.

A végrehajtásra vonatkozó egyedi rendelkezéseket a polgári perrendtartás 85–90. cikkei tartalmazzák.

Munkajog

A főszabályt a munkaügyi eljárási törvénykönyv 13. cikke tartalmazza.

Fizetésképtelenség

A fizetésképtelenségről és vállalati stabilizációról szóló törvénykönyv 7. cikkében meghatározott szabályt kell alkalmazni.

A hagyatéki leltár

A hagyatéki leltározási eljárásra vonatkozó illetékesség tárgyában tekintse meg az öröklésről szóló tájékoztatót.

A felnőttek és kiskorú gyermekek tartása, valamint a szülői felügyelet szabályozása

A felnőtteknek és kiskorú gyermeknek fizetendő tartásdíjjal kapcsolatos megállapítási keresetekre, annak végrehajtására, valamint a szülői felügyelet szabályozására irányuló keresetekre vonatkozó illetékesség tárgyában tekintse meg a tartásról szóló tájékoztatót.

2.2.2.3 Maguk a felek kiköthetik-e olyan bíróság illetékességét, amely egyébként nem lenne illetékes?

Igen. A megállapodás szerinti hatáskörről a polgári perrendtartás 95. cikke rendelkezik.

3 Ha különös hatáskörű bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyikhez kell fordulnom?

Az egyes bíróságok illetékessége a tárgytól függ, az alábbiak szerint:

Központi polgári kollégiumok (Juízos centrais cíveis)

A központi polgári kollégiumok illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 117. cikke határozza meg.

Családjogi és fiatalkorúakkal foglalkozó központi kollégiumok (Juízos centrais de família e menores)

A családjogi és fiatalkorúakkal foglalkozó kollégiumok illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 122–124. cikke határozza meg.

Központi munkaügyi kollégiumok (Juízos centrais do trabalho)

A munkaügyi kollégiumok illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 126. cikke határozza meg.

Központi kereskedelmi kollégiumok (Juízos centrais de comércio)

A kereskedelmi kollégiumok illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 128. cikke határozza meg.

Központi végrehajtási kollégiumok (Juízos centrais de execução)

A végrehajtási kollégiumok illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 129. cikke határozza meg.

A TÁGABB ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ BÍRÓSÁGOK

Szellemi tulajdon bírósága (Tribunal da propriedade intelectual)

A szellemi tulajdon bíróságának illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 111. cikke határozza meg.

Versenyjogi, szabályozási és felügyeleti ügyekben eljáró bíróság (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

A versenyjogi, szabályozási és felügyeleti ügyekben eljáró bíróság illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 112. cikke határozza meg.

Tengerészeti bíróság (Tribunal marítimo)

A tengerészeti bíróság illetékességét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 113. cikke határozza meg.

A MAGASABB FOKÚ BÍRÓSÁGOK

Fellebbviteli bíróságok

A fellebbviteli bíróságok meghatározását, szervezetét és működését a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 67. cikke szabályozza.

A Legfelsőbb Bíróság

A Legfelsőbb Bíróság szervezetét a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény 47. cikke határozza meg.

Az alkalmazandó jogszabályok:

Polgári perrendtartás

2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény (Az igazságszolgáltatási rendszer szervezetéről szóló törvény)

2014. március 27-i 49/2014. sz. törvényerejű rendelet (A bíróságok szervezetére és működésére vonatkozó szabályok)

Munkaügyi eljárási törvénykönyv

A fizetésképtelenségről és a vállalati helyreállításról szóló törvénykönyv

Figyelmeztetés

A kapcsolattartó pontot, a bíróságokat, egyéb szerveket és hatóságokat nem kötik a jelen tájékoztatóban foglalt információk. A hatályos jogszabályok szövegét és azok későbbi módosításait is tanulmányozni kell.

Utolsó frissítés: 03/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.