Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Kurios šalies teismas kompetentingas?

Gibraltaras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turėčiau kreiptis į bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą (pavyzdžiui, darbo teismą?)

Dauguma civilinių ir komercinių bylų turėtų būti keliamos Gibraltaro Aukščiausiajame Teisme. Aukščiausiasis Teismas padalytas į skirtingas jurisdikcijas, bet dėl Gibraltaro dydžio yra tik viena kanceliarija. (Magistratų teismas turi ribotą jurisdikciją kai kuriose šeimos bylose).

Kai kurios bylos, susijusios su darbo teise, gal būti keliamos Darbo bylų teisme. Kiti specializuoti teismai steigiami tokiose srityse kaip psichinė sveikata, apeliaciniai skundai dėl pelno mokesčio ir apeliaciniai skundai dėl socialinės apsaugos klausimų.

Daugiau informacijos pateikiama: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltaras, tel. (+350) 200 75608.

2 Kai byla teisminga bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismams (t. y. tokias bylas nagrinėti kompetentingiems teismams), kaip žinoti, į kurį teismą kreiptis?

2.1 Ar bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismai skirstomi į žemesnės ir aukštesnės instancijos teismus (pavyzdžiui, apylinkės teismai priskiriami prie žemesnės, o apygardos teismai – prie aukštesnės instancijos teismų) ir jeigu taip, kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Iš esmės civilines bylas nagrinėja Gibraltaro Aukščiausiasis Teismas. (Magistratų teismas turi ribotą jurisdikciją kai kuriose šeimos bylose).

2.2 Teritorinis teismingumas (byla teisminga miesto A ar miesto B teismui?)

2.2.1 Bendroji teritorinio teismingumo taisyklė

Dėl Gibraltaro dydžio vidaus teritorinės jurisdikcijos klausimas nekyla.

2.2.2 Bendrosios taisyklės išimtys

2.2.2.1 Kada galiu pasirinkti, į kurį teismą kreiptis: į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą) ar kitą teismą?

Gibraltare yra tik vienas Aukščiausiasis Teismas.

2.2.2.2 Kada turiu kreiptis ne į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą), o į kitą teismą?

Gibraltare yra tik vienas Aukščiausiasis Teismas.

2.2.2.3 Ar šalys gali pasirinkti teismą, kuris paprastai nebūtų kompetentingas nagrinėti bylą?

Gibraltare yra tik vienas Aukščiausiasis Teismas.

3 Kai byla teisminga specializuotiems teismams, kaip sužinoti, į kurį teismą reikėtų kreiptis?

Specializuoti teismai steigiami įstatymu. Jeigu ketinate pareikšti ieškinį specializuotame teisme, reikėtų kreiptis konsultacijos į vietos solisitorių arba Piliečių konsultacijų biurą.

Paskutinis naujinimas: 15/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.