În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Care este instanța competentă?

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Majoritatea cauzelor în materie civilă sau comercială ar trebui introduse la Curtea Supremă din Gibraltar (Supreme Court of Gibraltar). Curtea Supremă este împărțită în mai multe jurisdicții, însă, datorită dimensiunii Gibraltarului, există o singură grefă. [Curtea magistraților (Magistrates Court) are competență limitată în anumite chestiuni legate de dreptul familiei.]

Pentru anumite aspecte legate de dreptul muncii, cauza dumneavoastră poate fi înaintată Tribunalului muncii (Industrial Tribunal). Există alte tribunale specializate în domenii precum sănătatea mintală, căile de atac în materie de impozit pe venit și căile de atac în materie de securitate socială.

Orientări suplimentare pot fi obținute de la Grefa Curții Supreme (Supreme Court Registry), 277 Main Street, Gibraltar, număr de telefon (+ 350) 200 75608.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

În principal, numai Curtea Supremă din Gibraltar se ocupă de chestiuni civile. [Curtea magistraților (Magistrates Court) are competență limitată în anumite chestiuni legate de dreptul familiei.]

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

Având în vedere dimensiunea Gibraltarului, nu se pune problema competenței teritoriale interne.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În Gibraltar există o singură Curte Supremă.

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

În Gibraltar există o singură Curte Supremă.

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

În Gibraltar există o singură Curte Supremă.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

Tribunalele specializate sunt înființate prin lege. Ar trebui să solicitați consiliere din partea unui avocat local al Biroului de consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice Bureau), în cazul în care considerați că puteți introduce o acțiune în fața unui tribunal specializat.

Ultima actualizare: 15/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.