Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie.
Informácie sú dostupné v týchto jazykoch:
Swipe to change

Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)