Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar.
Det finns dock information på följande språk:
Swipe to change

Vilket lands domstol är behörig?

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)