Straffesager

Et retligt samarbejde i straffesager er etableret mellem retsvæsenets aktører i EU-landene.