Ποινικές υποθέσεις

Διευκολύνεται η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη της ΕΕ.