Kriminaalasjad

Kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide õiguspraktikute vahel lihtsustatakse.