Baudžiamosios bylos

Sudaromos palankesnės praktikuojančių ES valstybių narių teisininkų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sąlygos.