Kawżi kriminali

Il-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali hija ffaċilitata bejn il-ġuristi tal-pajjiżi membri tal-UE..