Sprawy karne

Ułatwienie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między prawnikami praktykami państw członkowskich UE.