Trestnoprávne veci

Medzi odborníkmi v oblasti práva z členských krajín EÚ sa umožňuje justičná spolupráca v trestnoprávnych veciach.