Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europski uhidbeni nalog

Europski uhidbeni nalog pojednostavnjeni je prekogranični sudski postupak predaje za potrebe vođenja kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora ili naloga za oduzimanje slobode. Nalog koji izda pravosudno tijelo jedne zemlje EU-a vrijedi na cijelom području EU-a. Europski uhidbeni nalog u primjeni je od 1. siječnja 2004. Zamijenio je dugotrajne postupke izručenja među zemljama EU-a.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kako funkcionira?

Riječ je o zahtjevu pravosudnog tijela u jednoj zemlji EU-a za uhićenje osobe u drugoj zemlji EU-a i njezinu predaju u svrhu kaznenog progona ili izvršavanja zatvorske kazne ili naloga o pritvoru izdanog u prvoj zemlji. Mehanizam se temelji na načelu uzajamnog priznavanja sudskih odluka. U primjeni je u svim zemljama EU-a.

Funkcionira putem izravnog kontakta među pravosudnim tijelima.

Pri primjeni europskog uhidbenog naloga nadležna tijela moraju poštovati postupovna prava osumnjičenih ili optuženih osoba, npr. pravo na informiranje, pravo na odvjetnika, prevoditelja i pravnu pomoć, kako je propisano zakonom zemlje u kojoj je osoba uhićena.

Po čemu se razlikuje od tradicionalnog izručenja?

 1. Strogi rokovi
  Zemlja u kojoj je osoba uhićena mora donijeti pravomoćnu odluku o izvršenju europskog uhidbenog naloga najkasnije 60 dana od uhićenja osobe.
  Ako osoba da svoju suglasnost za predaju, odluka se donosi u roku od 10 dana.
  Traženu osobu treba predati što je prije moguće na datum koji su dogovorila nadležna tijela, a najkasnije deset dana od konačne odluke o izvršenju europskog uhidbenog naloga.
 2. Provjera dvostruke kažnjivosti – više nije nužna za 32 kategorije kaznenih djela
  Za 32 kategorije kaznenih djela ne provjerava se je li čin kazneno djelo u obje zemlje. Jedini je zahtjev da se u zemlji koja je izdala nalog kažnjava najvišom kaznom od najmanje tri godine zatvora.
  Kad je riječ o drugim kaznenim djelima, predaja može biti podložna uvjetu da je čin kazneno djelo u zemlji uhićenja.
 3. Bez uplitanja na političkoj razini
  Odluke donose isključivo pravosudna tijela, bez uplitanja politike.
 4. Predaja državljana
  Zemlje EU-a više ne mogu odbiti predaju vlastitih državljana, osim ako same preuzmu izvršenje zatvorske kazne tražene osobe.
 5. Jamstva
  Zemlja koja izvrši europski uhidbeni nalog može zahtijevati sljedeća jamstva:
  a) nakon određenog razdoblja osoba će imati pravo zatražiti preispitivanje ako je izrečena kazna doživotna kazna
  b) tražena osoba može odslužiti bilo koji dio kazne zatvora u državi izvršenja ako je državljanin te države ili ima uobičajeno boravište u toj zemlji.

Ograničeni razlozi za odbijanje
Zemlja može odbiti predaju tražene osobe samo na temelju jednog od obveznih ili neobveznih razloga:
Obvezni razlozi

 • osobi je već bilo suđeno za isto kazneno djelo (ne bis in idem)
 • maloljetne osobe (osoba nije navršila dob za kaznenu odgovornost u zemlji uhićenja)
 • amnestija (zemlja u kojoj je osoba uhićena mogla je tu osobu kazneno goniti, ali je to kazneno djelo u toj zemlji obuhvaćeno amnestijom).

Neobvezni razlozi, primjerice:

 • nepostojanje dvostruke kažnjivosti za kaznena djela osim onih iz 32 kategorije popisane u članku 2. stavku 2. Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu
 • teritorijalna nadležnost
 • kazneni postupak u tijeku u zemlji izvršenja
 • zastara itd.

Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga

Europska komisija objavila je Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga  PDF (2002 Kb) en kako bi olakšala i pojednostavnila svakodnevni rad pravosudnih tijela. Priručnik pruža detaljne smjernice o postupovnim koracima za izdavanje i izvršenje europskog uhidbenog naloga. Usto pruža potpuna objašnjenja najvažnije sudske prakse Suda Europske unije u kojoj se tumače konkretne odredbe Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu.

Priručnik na svim jezicima dostupan je ovdje: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Statistički podaci o upotrebi europskog uhidbenog naloga

Godine 2018. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • uz pristanak – u roku od 16,4 dana
 • bez pristanka – u roku od 45 dana.

Godine 2019. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • uz pristanak – u roku od 16,7 dana
 • bez pristanka – u roku od 55,75 dana.

Godine 2020. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • uz pristanak – u roku od 21,25 dana
 • bez pristanka – u roku od 72,45 dana.

Godine 2021. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • uz pristanak – u roku od 20,14 dana
 • bez pristanka – u roku od 53,72 dana.

Godine 2022. tražene osobe u prosjeku su predane:

 • uz pristanak – u roku od 20,48 dana
 • bez pristanka – u roku od 57,29 dana.

Odgovori na upitnik o europskom uhidbenom nalogu: 2014 PDF (1582 Kb) en | 2015 PDF (1479 Kb) en | 2016 PDF (1732 Kb) en | 2017 PDF (1268 Kb) en | 2018 PDF (1552 Kb) en | 2019 PDF (1082 Kb) en | 2020 PDF (1479 Kb) en | 2021 | 2022 PDF (1011 Kb) en

Podaci nisu dostupni za sve zemlje; međutim, podaci o izdanim europskim uhidbenim nalozima potpuni su za 2015., 2016. i 2017.

Europski uhidbeni nalozi 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Izdano 14.948 16.144 16.636 17.491 17.471 20.226 15.938 14.789 13.335
Izvršeno 5.535 5.304 5.812 6.317 6.976 5.665 4.397 5.144 4.540
Projekti koji se financiraju u okviru programa Pravosuđe

Istraživački projekt InAbsentiEAW komparativna je pravna studija o europskim uhidbenim nalozima koji se odnose na osobe koje nisu bile prisutne u postupku koji je doveo do njihove osude (postupak in absentia). Praksa pokazuje da često dolazi do problema s izdavanjem i izvršavanjem takvih europskih uhidbenih naloga. Cilj istraživačkog projekta bio je analizirati uzroke tih problema i utvrditi zajedničke standarde za izdavanje takvih europskih uhidbenih naloga kako bi se osiguralo njihovo neometano i pravedno izvršenje. Istraživanje je provedeno na temelju studija slučaja iz Belgije, Mađarske, Irske, Nizozemske, Poljske i Rumunjske.

Europski uhidbeni nalog i uvjeti zadržavanja

Iako sve države članice moraju poštovati Europsku konvenciju o ljudskim pravima (EKLJP), u praksi postoje znatne razlike u odnosu na istražni zatvor, a materijalni uvjeti zadržavanja znatno se razlikuju. Kao što je Sud EU-a potvrdio u presudi Aranyosi/Căldăraru, te razlike u uvjetima zadržavanja imaju stvaran učinak na uzajamno povjerenje među državama članicama i funkcioniranje europskog uhidbenog naloga. Od 2016. izvršenje europskog uhidbenog naloga odgođeno je ili odbijeno zbog stvarne opasnosti od kršenja temeljnih prava u gotovo 300 slučajeva.

Kako bi se poboljšala pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i uvjeti zadržavanja u cijelom EU-u, Komisija je 8. prosinca 2022. donijela Preporuku o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i o materijalnim uvjetima zadržavanja. Tom se preporukom pruža konsolidirani pregled odabranih europskih minimalnih standarda za materijalne uvjete zadržavanja i postupovna prava u istražnom zatvoru s naglaskom na ključnim prioritetnim područjima za zaštitu temeljnih prava zatvorenika.

Druge poveznice

Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu

Izvješće o provedbi Okvirne odluke Vijeća o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica

Preporuka Komisije o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i o materijalnim uvjetima zadržavanja

PUP neslužbeni dokument Komisije u kontekstu donošenja Preporuke Komisije o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika u istražnom zatvoru i o materijalnim uvjetima zadržavanja

Posljednji put ažurirano: 18/06/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.