Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolskifrancuskimalteškipoljskislovenski već su prevedeni.
Swipe to change

Europski uhidbeni nalog

Europski uhidbeni nalog pojednostavnjeni je prekogranični sudski postupak predaje za potrebe vođenja kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora ili naloga za oduzimanje slobode. Nalog koji izda pravosudno tijelo jedne zemlje EU-a vrijedi na cijelom području EU-a. Europski uhidbeni nalog u primjeni je od 1. siječnja 2004. Zamijenio je dugotrajne postupke izručenja među zemljama EU-a.

Kako on funkcionira?

Riječ je o zahtjevu pravosudnog tijela u jednoj zemlji EU-a za uhićenje osobe u drugoj zemlji EU-a i njezinu predaju prvoj zemlji u svrhu kaznenog progona ili izvršavanja zatvorske kazne ili naloga o pritvoru. Mehanizam se temelji na načelu uzajamnog priznavanja sudskih odluka. U primjeni je u svim zemljama EU-a.

Funkcionira putem izravnog kontakta među pravosudnim tijelima.

Pri primjeni europskog uhidbenog naloga nadležna tijela moraju poštovati postupovna prava osumnjičenih ili optuženih osoba, npr. pravo na informiranje, pravo na odvjetnika, prevoditelja i pravnu pomoć, kako je propisano zakonom zemlje u kojoj je osoba uhićena.

Po čemu se razlikuje od tradicionalnog izručenja?

 1. Stroga vremenska ograničenja
  Zemlja u kojoj je osoba uhićena mora donijeti konačnu odluku o izvršenju europskog uhidbenog naloga najkasnije 60 dana od uhićenja osobe.
  Ako osoba da svoju suglasnost za predaju, odluka se donosi u roku od 10 dana.
  Traženu osobu treba predati što je prije moguće na datum koji su dogovorila nadležna tijela, a najkasnije deset dana od konačne odluke o izvršenju europskog uhidbenog naloga.
 2. Provjera dvostruke kažnjivosti – više nije nužna za 32 kategorije kaznenih djela
  Za 32 kategorije kaznenih djela ne provjerava se je li čin kazneno djelo u obje zemlje. Jedini je zahtjev da se u zemlji koja je izdala nalog kažnjava najvišom kaznom od najmanje tri godine zatvora.
  Kad je riječ o drugim kaznenim djelima, predaja može podlijegati uvjetu da je čin kazneno djelo u zemlji uhićenja.
 3. Bez uplitanja na političkoj razini
  Odluke donose isključivo pravosudna tijela, bez uplitanja politike.
 4. Predaja državljana
  Zemlje EU-a više ne mogu odbiti predaju vlastitih državljana, osim ako same preuzmu izvršenje zatvorske kazne tražene osobe.
 5. Jamstva
  Zemlja koja izvrši europski uhidbeni nalog može zahtijevati sljedeća jamstva:
  a. osoba će nakon određenog razdoblja imati pravo zatražiti preispitivanje kazne, ako je riječ o kazni doživotnog zatvora.
  b. tražena osoba može izdržati preostalu kaznu zatvora u zemlji uhićenja, ako je državljanin te zemlje ili u njoj ima uobičajeno boravište.
 6. Ograničeni razlozi za odbijanje
  Zemlja može odbiti predaju tražene osobe samo na temelju jednog od obveznih ili neobveznih razloga:
  Obvezni razlozi
  • osobi je već bilo suđeno za isto kazneno djelo (ne bis in idem)
  • maloljetne osobe (osoba nije navršila dob za kaznenu odgovornost u zemlji uhićenja)
  • amnestija (zemlja u kojoj je osoba uhićena mogla je tu osobu kazneno goniti, ali je to kazneno djelo u toj zemlji obuhvaćeno amnestijom).
  Neobvezni razlozi, primjerice:
  • nepostojanje dvostruke kažnjivosti za kaznena djela osim onih iz 32 kategorije popisane u članku 2. stavku 2. Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu
  • teritorijalna nadležnost
  • kazneni postupak u tijeku u zemlji izvršenja
  • zastara itd.

Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga

Europska komisija objavila je Priručnik o izdavanju i izvršavanju europskog uhidbenog naloga  PDF (2002 Kb) en kako bi olakšala i pojednostavnila svakodnevni rad pravosudnih tijela. Priručnik pruža detaljne smjernice o postupovnim koracima za izdavanje i izvršenje europskog uhidbenog naloga. Usto pruža potpuna objašnjenja najvažnije sudske prakse Suda Europske unije u kojoj se tumače konkretne odredbe Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu.

Priručnik na svim jezicima dostupan je ovdje: BG  PDF (2700 Kb) bg, CS  PDF (1854 Kb) cs, DA  PDF (1766 Kb) da, DE  PDF (1659 Kb) de, ET  PDF (1783 Kb) et, EL  PDF (2439 Kb) el, ES  PDF (1649 Kb) es, FR  PDF (1892 Kb) fr, HR  PDF (1789 Kb) hr, IT  PDF (2141 Kb) it, LV  PDF (2158 Kb) lv, LT  PDF (1865 Kb) lt, HU  PDF (1908 Kb) hu, MT  PDF (2560 Kb) mt, NL  PDF (2047 Kb) nl, PL  PDF (2200 Kb) pl, PT  PDF (1968 Kb) pt, RO  PDF (1926 Kb) ro, SL  PDF (1797 Kb) sl, SK  PDF (1977 Kb) sk, FI  PDF (2172 Kb) fi, SV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistički podaci o upotrebi europskog uhidbenog naloga

U 2018. tražene osobe u prosjeku se predane:

 • uz suglasnost – u roku od 16,7 dana
 • bez suglasnosti – u roku od 55,75 dana.

U 2018. tražene osobe u prosjeku se predane:

 • uz suglasnost – u roku od 16,4 dana
 • bez suglasnosti – u roku od 45 dana.

Odgovori na upitnik o europskom uhidbenom nalogu iz 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.

Podaci nisu dostupni za sve zemlje, ali su za 2015., 2016. i 2017. potpuni za izdane europske uhidbene naloge.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Izdano:

14 948

16 144

16 636

17 491

17 471

20 226

Izvršeni europski uhidbeni nalozi

5 535

5 304

5 812

6 317

6 976

5 665

Druge poveznice

Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu

Izvješće o provedbi Okvirne odluke Vijeća o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica

Posljednji put ažurirano: 13/10/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.