NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Mandat de arestare european

Mandatul european de arestare („MEA”) constituie o procedură judiciară simplificată de predare transfrontalieră în scopul derulării urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate. Un mandat de arestare emis de o autoritate judiciară a unei țări din UE este valabil pe întreg teritoriul UE. Mandatul european de arestare este operațional de la 1 ianuarie 2004. Acesta a înlocuit procedurile de extrădare lungi care existau anterior între țările UE.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cum funcționează MEA

Mandatul reprezintă o cerere pe care o face o autoritate judiciară dintr-o țară UE în scopul arestării unei persoane într-o altă țară membră și predării acesteia pentru urmărirea penală sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate ori a unui ordin de reținere emis în prima țară. Mecanismul se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești. Este operațional în toate țările UE

Acesta funcționează prin contacte directe între autoritățile judiciare.

Atunci când execută un MEA, autoritățile trebuie să respecte drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate - cum ar fi dreptul la informare, dreptul de a beneficia de serviciile unui avocat și ale unui interpret și dreptul de a beneficia de asistență juridică, astfel cum prevede legea din țara în care a avut loc arestarea.

Prin ce se deosebește MEA de extrădarea obișnuită?

 1. Termene stricte
  Țara în care a fost arestată persoana trebuie să ia o decizie definitivă cu privire la executarea mandatului european de arestare în termen de 60 de zile de la data arestării persoanei.
  Dacă persoana consimte la predarea sa, decizia trebuie să fie luată într-un termen de 10 zile.
  Persoana căutată trebuie predată în cel mai scurt timp, la o dată convenită între autoritățile implicate, și cel târziu în termen de 10 zile de la data deciziei finale privind executarea mandatului european de arestare.
 2. Verificarea dublei incriminări nu mai reprezintă o cerință în cazul a 32 de categorii de infracțiuni
  Pentru 32 de categorii de infracțiuni nu se efectuează nicio verificare a incriminării faptei ca infracțiune în ambele țări. Singura cerință este ca aceasta să fie pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin 3 ani de închisoare în țara emitentă.
  Pentru celelalte infracțiuni
  , predarea poate fi condiționată de incriminarea faptei în țara de executare.
 3. Eliminarea nivelului politic din procedură
  Deciziile sunt luate exclusiv de autoritățile judiciare, fără implicații politice.
 4. Predarea cetățenilor
  Țările UE nu mai pot refuza să își predea propriii cetățeni, cu excepția cazului în care preiau obligațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea de către persoana căutată.
 5. Garanții
  Țara care execută MEA poate solicita unele garanții, de exemplu, că:
  a. după o anumită perioadă, persoana va avea dreptul să solicite revizuirea pedepsei, în cazul în care pedeapsa aplicată este închisoarea pe viață;
  b. persoana căutată poate executa restul de pedeapsă cu închisoarea în țara de executare, în cazul în care este cetățean sau rezident al țării respective.
Număr limitat de motive de refuz al executării
O țară nu poate refuza predarea persoanei căutate decât în cazul în care se aplică unul dintre motivele obligatorii sau facultative de refuz:
Motive obligatorii
 • persoana a fost deja judecată pentru aceeași infracțiune (ne bis in idem)
 • persoana este minoră (nu a atins vârsta răspunderii penale în țara de executare)
 • amnistia (țara de executare ar fi putut să urmărească penal persoana în cauză, însă infracțiunea face obiectul unei amnistii în acea țară).
Motive facultative, de exemplu:
 • lipsa dublei incriminări pentru alte infracțiuni decât cele 32 menționate la articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru privind MEA
 • competența teritorială
 • proceduri penale pendinte în țara de executare
 • termene de prescripție etc.

Manual privind emiterea și executarea unui MEA

Comisia Europeană a publicat un manual privind emiterea unui mandat european de executare  PDF (2002 Kb) en, pentru a facilita și a simplifica activitatea zilnică a autorităților judiciare implicate. Manualul oferă orientări detaliate cu privire la etapele procedurale ale emiterii și executării unui MEA. Manualul oferă, de asemenea, o explicație completă a principalelor cauze soluționate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în care au fost interpretate anumite dispoziții din Decizia-cadru privind MEA.

Manualul, în toate limbile oficiale, este disponibil aici: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Statistici privind utilizarea MEA

În 2017, în medie, persoanele căutate au fost predate:

 • pe baza consimțământului – în 15 zile
 • fără consimțământ – în 40 de zile.

Răspunsurile la chestionarul privind MEA: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Datele nu sunt disponibile pentru toate țările; cu toate acestea, datele din MEA emise sunt complete pentru 2015, 2016 și 2017.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Emise

14 948

16 144

16 636

17 491

17 471

20 226

MEA executate

5 535

5 304

5 812

6 317

6 976

5 665

Proiecte finanțate în cadrul programului „Justiție”

Proiectul de cercetare InAbsentiMEA este un studiu juridic de drept comparat în ceea ce privește mandatele europene de arestare (MEA) care au fost emise împotriva unor persoane absente de la procesul în urma căruia au fost condamnate (proceduri in absentia). Practica arată că de multe ori se întâmpină greutăți în ceea ce privește emiterea și executarea unor astfel de MEA. Obiectivul proiectului de cercetare a fost acela de a analiza cauzele acestor greutăți și de a formula standarde comune pentru emiterea unor astfel de MEA, pentru a se asigura o execuție corectă și echitabilă a acestor mandate. Cercetările au fost efectuate pe studii de caz din Belgia, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Polonia și România.

Linkuri utile

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare

Ultima actualizare: 14/10/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.