Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropski nalog za prijetje

Evropski nalog za prijetje (ENP) je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje za namene kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti. Nalog, ki ga izda pravosodni organ ene od držav EU, velja na celotnem ozemlju EU. Evropski nalog za prijetje se uporablja od 1. januarja 2004. Nadomestil je dolgotrajne postopke izročitve, ki so obstajali med državami EU.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako deluje?

Evropski nalog za prijetje je zahteva pravosodnega organa v eni od držav EU za prijetje osebe v drugi državi in za predajo te osebe zaradi kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti v prvi državi. Mehanizem temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Uporablja se v vseh državah EU.

Deluje na podlagi neposrednih stikov med pravosodnimi organi.

Organi morajo pri uporabi evropskega naloga za prijetje spoštovati procesne pravice osumljenih ali obdolženih oseb, kot so pravica do obveščenosti, pravica do odvetnika in tolmača ter pravica do pravne pomoči, kot je določeno v zakonodaji države, v kateri so te osebe prijete.

V čem se razlikuje od tradicionalne izročitve?

 1. Strogi roki
  Država, v kateri je oseba prijeta, mora končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje sprejeti v 60 dneh od prijetja osebe.
  Če oseba soglaša s predajo, je treba odločitev o predaji sprejeti v 10 dneh.
  Zahtevano osebo se preda takoj, ko je mogoče, na dan, za katerega se dogovorita zadevna organa, in sicer najpozneje 10 dni po sprejetju končne odločitve o izvršitvi evropskega naloga za prijetje.
 2. Preverjanje dvojne kaznivosti se ne zahteva več za 32 kategorij kaznivih dejanj
  Za 32 kategorij kaznivih dejanj se več ne preverja, ali je dejanje kaznivo v obeh državah. Edina zahteva je, da se v odreditveni državi kaznuje z najvišjo kaznijo najmanj treh let zapora.
  Pri drugih kaznivih dejanjih se predaja lahko pogojuje s tem, da je dejanje kaznivo v izvršitveni državi.
 3. Brez vpletanja politike
  Odločitve sprejemajo samo pravosodni organi, brez vpletanja politike.
 4. Predaja državljanov
  Države EU ne morejo več zavrniti predaje svojih državljanov, razen če same zoper iskano osebo izvršijo zaporno kazen.
 5. Jamstva
  Država, ki izvršuje evropski nalog za prijetje, lahko zahteva jamstva, da:
  a) bo imela oseba po določenem obdobju pravico zahtevati preizkus odločitve, če je bila izrečena dosmrtna zaporna kazen;
  b) lahko iskana oseba prestaja zaporno kazen v izvršitveni državi, če je državljan te države ali običajno prebiva v njej.

Omejeni razlogi za zavrnitev
Država lahko zavrne predajo zahtevane osebe samo, če obstaja eden od obveznih ali neobveznih razlogov za zavrnitev:
Obvezni razlogi:

 • oseba je že bila obsojena za isto kaznivo dejanje (ne bis in idem),
 • mladoletniki (oseba ni dosegla starosti, ki je potrebna za kazensko odgovornost v izvršitveni državi),
 • amnestija (izvršitvena država bi lahko kazensko preganjala osebo, vendar v tej državi za to kaznivo dejanje velja amnestija).

Neobvezni razlogi – na primer:

 • neobstoj dvojne kaznivosti za kazniva dejanja, ki ne spadajo med 32 kaznivih dejanj, naštetih v členu 2(2) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje,
 • krajevna pristojnost,
 • v izvršitveni državi poteka kazenski postopek,
 • zastaranje itd.

Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje

Evropska komisija je objavila Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje  PDF (2002 Kb) en, ki naj bi olajšal in poenostavil vsakodnevno delo pristojnih pravosodnih organov. Priročnik zagotavlja podrobne smernice o postopkovnih korakih za izdajo in izvršitev evropskega naloga za prijetje. Vsebuje tudi popolno pojasnitev najpomembnejše sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki razlaga posamezne določbe Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje.

Priročnik je v vseh jezikih na voljo tukaj: BG PDF (2700 Kb) bg, CS PDF (1854 Kb) cs, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) el, ES PDF (1649 Kb) es, FR PDF (1892 Kb) fr, HR PDF (1789 Kb) hr, IT PDF (2141 Kb) it, LV PDF (2158 Kb) lv, LT PDF (1865 Kb) lt, HU PDF (1908 Kb) hu, MT PDF (2560 Kb) mt, NL PDF (2047 Kb) nl, PL PDF (2200 Kb) pl, PT PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL PDF (1797 Kb) sl, SK PDF (1977 Kb) sk, FI PDF (2172 Kb) fi, SV PDF (1591 Kb) sv.

Statistični podatki o uporabi ENP

V letu 2018 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 16,4 dneva,
 • brez soglasja – v 45 dneh.

V letu 2019 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 16,7 dneva
 • brez soglasja – v 55,75 dneva.

V letu 2020 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 21,25 dneva
 • brez soglasja – v 72,45 dneva.

V letu 2021 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 20,14 dneva
 • brez soglasja – v 53,72 dneva.

V letu 2022 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 20,48 dneva
 • brez soglasja – v 57,29 dneva.

Odgovori na vprašalnik o ENP: 2014 PDF (1582 Kb) en | 2015 PDF (1479 Kb) en | 2016 PDF (1732 Kb) en | 2017 PDF (1268 Kb) en | 2018 PDF (1552 Kb) en | 2019 PDF (1082 Kb) en | 2020 PDF (1479 Kb) en | 2021 | 2022 PDF (1011 Kb) en.

Podatki niso na voljo za vse države, vendar so podatki o izdanih ENP popolni za leta 2015, 2016 in 2017.

ENP 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Izdani 14.948 16.144 16.636 17.491 17.471 20.226 15.938 14.789 13.335
Izvršeni 5.535 5.304 5.812 6.317 6.976 5.665 4.397 5.144 4.540
Projekti, financirani v okviru programa za pravosodje

Raziskovalni projekt InAbsentiEAW je primerjalna pravna študija glede evropskih nalogov za prijetje (ENP) v zvezi z osebami, ki niso bile prisotne v postopkih, v katerih so bile obsojene (postopki v nenavzočnosti, in absentia). V praksi se je izkazalo, da ob izdaji in izvrševanju takšnih ENP pogosto nastopijo težave. Cilj raziskovalnega projekta je bil analizirati vzroke za te težave in oblikovati skupne standarde za izdajanje takšnih ENP, da bi zagotovili njihovo nemoteno in pravično izvrševanje. Raziskava je potekala na podlagi študij primerov iz Belgije, Madžarske, Irske, Nizozemske, Poljske in Romunije.

Evropski nalog za prijetje in pogoji pridržanja

Čeprav morajo vse države članice spoštovati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP), so v praksi v zvezi s priporom velike razlike, materialni pogoji pripora pa se zelo razlikujejo. Kot je Sodišče Evropske unije priznalo v sodbi v zadevi Aranyosi/Căldăraru, te razlike v razmerah v zaporih dejansko vplivajo na medsebojno zaupanje med državami članicami in na učinkovitost evropskega naloga za prijetje. Od leta 2016 je bila izvršitev evropskega naloga za prijetje v skoraj 300 primerih odložena ali zavrnjena zaradi resničnega tveganja kršitve temeljnih pravic.

Da bi Komisija okrepila pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah in izboljšala pogoje pripora po vsej EU, je 8. decembra 2022 sprejela Priporočilo o procesnih pravicah osumljenih in obdolženih oseb, ki jim je bil odrejen pripor, ter o materialnih pogojih pripora (Commission Recommendation on the procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions). Navedeno priporočilo vsebuje konsolidiran pregled izbranih evropskih minimalnih standardov za materialne pogoje pripora in procesne pravice v priporu s poudarkom na ključnih prednostnih področjih za varstvo temeljnih pravic zapornikov.

Sorodne povezave

Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

Commission Recommendation on the procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions

JHA Non-Paper from the Commission in the context of the adoption of the Commission Recommendation on procedural rights of suspects and accused persons subject to pre-trial detention and on material detention conditions

Zadnja posodobitev: 18/06/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.