Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Evropski nalog za prijetje

Evropski nalog za prijetje (ENP) je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje za namene kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti. Nalog, ki ga izda pravosodni organ ene od držav EU, velja na celotnem ozemlju EU. Evropski nalog za prijetje se uporablja od 1. januarja 2004. Nadomestil je dolgotrajne postopke izročitve, ki so obstajali med državami EU.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako deluje?

Evropski nalog za prijetje je zahteva pravosodnega organa v eni od držav EU za prijetje osebe v drugi državi in za predajo te osebe zaradi kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti v prvi državi. Mehanizem temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Uporablja se v vseh državah EU.

Deluje na podlagi neposrednih stikov med pravosodnimi organi.

Organi morajo pri uporabi evropskega naloga za prijetje spoštovati procesne pravice osumljenih ali obdolženih oseb, kot so pravica do obveščenosti, pravica do odvetnika in tolmača ter pravica do pravne pomoči, kot je določeno v zakonodaji države, v kateri so te osebe prijete.

V čem se razlikuje od tradicionalne izročitve?

 1. Strogi roki
  Država, v kateri je oseba prijeta, mora končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje sprejeti v 60 dneh od prijetja osebe.
  Če oseba soglaša s predajo, je treba odločitev o predaji sprejeti v desetih dneh.
  Zahtevano osebo se preda takoj, ko je mogoče, na dan, za katerega se dogovorita zadevna organa, in sicer najpozneje deset dni po sprejetju končne odločitve o izvršitvi evropskega naloga za prijetje.
 2. Preverjanje dvojne kaznivosti se ne zahteva več za 32 kategorij kaznivih dejanj
  Za 32 kategorij kaznivih dejanj se več ne preverja, ali je dejanje kaznivo v obeh državah. Edina zahteva je, da se v odreditveni državi kaznuje z najvišjo kaznijo najmanj treh let zapora.
  Pri drugih kaznivih dejanjih
  za predajo velja pogoj, da je dejanje kaznivo v izvršitveni državi.
 3. Brez vpletanja politike
  Odločitve sprejemajo samo pravosodni organi, brez vpletanja politike.
 4. Predaja državljanov
  Države EU ne morejo več zavrniti predaje svojih državljanov, razen če same zoper iskano osebo izvršijo zaporno kazen.
 5. Jamstva
  Država, ki izvršuje evropski nalog za prijetje, lahko zahteva jamstva, da:
  a. bo imela oseba po določenem obdobju pravico zahtevati preizkus odločitve, če je bila izrečena dosmrtna zaporna kazen;
  b. lahko iskana oseba prestaja zaporno kazen v izvršitveni državi, če je državljan te države ali običajno prebiva v njej.
Omejeni razlogi za zavrnitev
Država lahko zavrne predajo zahtevane osebe samo, če obstaja eden od obveznih ali neobveznih razlogov za zavrnitev:
Obvezni razlogi:
 • oseba je že bila obsojena za isto kaznivo dejanje (ne bis in idem),
 • mladoletniki (oseba ni dosegla starosti, ki je potrebna za kazensko odgovornost v izvršitveni državi),
 • amnestija (izvršitvena država bi lahko kazensko preganjala osebo, vendar v tej državi za to kaznivo dejanje velja amnestija).
Neobvezni razlogi – na primer:
 • neobstoj dvojne kaznivosti za kazniva dejanja, ki ne spadajo med 32 kaznivih dejanj, naštetih v členu 2(2) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje,
 • krajevna pristojnost,
 • v izvršitveni državi poteka kazenski postopek,
 • zastaranje itd.

Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje

Evropska komisija je objavila Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje  PDF (2002 Kb) en, ki naj bi olajšal in poenostavil vsakodnevno delo pristojnih pravosodnih organov. Priročnik zagotavlja podrobne smernice o postopkovnih korakih za izdajo in izvršitev evropskega naloga za prijetje. Poleg tega celovito pojasnjuje najpomembnejšo sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki razlaga posamezne določbe Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje.

Priročnik je v vseh jezikih na voljo tukaj: BG  PDF (2700 Kb) bgCS  PDF (1854 Kb) csDA  PDF (1766 Kb) daDE  PDF (1659 Kb) deET  PDF (1783 Kb) etEL  PDF (2439 Kb) elES  PDF (1649 Kb) esFR  PDF (1892 Kb) frHR  PDF (1789 Kb) hrIT  PDF (2141 Kb) itLV  PDF (2158 Kb) lvLT  PDF (1865 Kb) ltHU  PDF (1908 Kb) huMT  PDF (2560 Kb) mtNL  PDF (2047 Kb) nlPL  PDF (2200 Kb) plPT  PDF (1968 Kb) ptRO  PDF (1926 Kb) roSL  PDF (1797 Kb) slSK  PDF (1977 Kb) skFI  PDF (2172 Kb) fiSV  PDF (1591 Kb) sv.

Statistični podatki o uporabi ENP

V letu 2019 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 16,7 dneva,
 • brez soglasja – v 55,75 dneva.

V letu 2018 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • s soglasjem – v 16,4 dneva,
 • brez soglasja – v 45 dneh.

Odgovori na vprašalnik o ENP: 201420152016201720182019

Podatki niso na voljo za vse države, vendar so podatki o izdanih ENP popolni za leta 2015, 2016 in 2017.

ENP 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Izdani 14,948 16,144 16,636 17,491 17,471 20,226
Izvršeni 5,535 5,304 5,812 6,317 6,976 5,665
Projekti, financirani v okviru programa za pravosodje

Raziskovalni projekt InAbsentiEAW je primerjalna pravna študija o evropskih nalogih za prijetje (ENP), kar zadeva osebe, ki niso bile prisotne v postopkih, v katerih so bile obsojene (postopki v nenavzočnosti, in absentia). V praksi se je izkazalo, da ob izdaji in izvrševanju takih ENP pogosto nastopijo težave. Cilj raziskovalnega projekta je bil analizirati vzroke zanje in oblikovati skupne standarde za izdajanje takih ENP, da bi zagotovili njihovo nemoteno in pravično izvrševanje. Raziskava je potekala na podlagi študij primerov iz Belgije, Madžarske, Irske, Nizozemske, Poljske in Romunije.

Sorodne povezave

Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

Zadnja posodobitev: 16/09/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.