Zamrzavanje imovine i osiguranje dokaza

Zamrzavanje imovine ili osiguranje dokaza u Europskoj uniji može biti potrebno kako bi se omogućila njihova upotreba u kaznenom postupku ili radi zapljene. To se može učiniti na temelju Okvirne odluke Vijeća, kojom se uspostavljaju pravila u skladu s kojima država članica priznaje i na svojem državnom području provodi odluku o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza koji je izdalo pravosudno tijelo druge države članice u okviru kaznenog postupka.

Što je „odluka o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza”?

Za potrebe prekograničnog postupka „odluka o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza” znači svaka mjera koju je poduzelo pravosudno tijelo u državi članici kako bi se spriječilo uništavanje imovine i njezino mijenjanje, pomicanje itd. Dokaz znači predmeti, dokumenti ili podaci koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku. Države članice koje sudjeluju u postupku: „država koja donosi odluku” (država koja je donijela, ovjerila ili na bilo koji način potvrdila odluku o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza) i „država izvršenja” (država na čijem se području nalazi imovina ili dokazi).

Odluke izvršene bez provjere dvostruke kažnjivosti

Kao izuzetak od općeg pravila, na temelju Okvirne odluke moguće je za određena djela ne provoditi provjeru dvostruke kažnjivosti (je li ponašanje kažnjivo u obje predmetne države članice). Taj se postupak primjenjuje samo na najozbiljnija djela navedena u članku 3. Okvirne odluke ako su u državi koja donosi odluku kažnjiva zatvorskom kaznom od najmanje tri godine (tj. djela sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, terorizma, korupcije, prijevare, trgovanja ljudima, silovanja).

Postupak izvršenja odluka o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza

U svrhu izvršenja odluka o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza pravosudno tijelo dostavlja potvrdu izravno pravosudnom tijelu nadležnom za izvršenje u drugoj državi članici. Nadležna pravosudna tijela države izvršenja moraju priznati odluku o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza bez daljnjih formalnosti i poduzimaju mjere za njezino neposredno izvršenje. Država izvršenja pri izvršenju odluke o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza također mora poštovati formalnosti i postupke koje je izričito navelo nadležno pravosudno tijelo države koja je donijela odluku.

Razlozi za nepriznavanje ili neizvršenje

Nadležna pravosudna tijela države izvršenja u određenim okolnostima mogu odbiti priznati ili izvršiti odluku o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza. Primjeri su: izostanak potvrde, imunitet ili povlastica predmetne osobe, pravomoćna presuda koja je već donesena za isto djelo.

Odgoda postupka

Nadležno pravosudno tijelo države izvršenja može odgoditi izvršenje odluke o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza dostavljene u određenim okolnostima, primjerice ako bi njezino izvršenje moglo naštetiti kriminalističkoj istrazi ili su predmetna imovina ili dokazi već zamrznuti na temelju druge odluke o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza u kaznenom postupku.

Postupovna prava

Države članice moraju osigurati da svaka zainteresirana strana, uključujući treće osobe, ima na raspolaganju pravne lijekove bez odgodnog učinka protiv odluka o zamrzavanju imovine ili osiguranju dokaza.

Posljednji put ažurirano: 22/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.