Turto įšaldymas ir įrodymų užtikrinimas

Europos Sąjungoje gali prireikti įšaldyti turtą ar įrodymus, kad juos būtų galima panaudoti baudžiamajame procese arba konfiskuoti. Tai galima padaryti remiantis Tarybos pamatiniu sprendimu, kuriuo nustatomos taisykles, pagal kurias valstybė narė pripažįsta ir savo teritorijoje vykdo kitos valstybės narės teisminės institucijos baudžiamajame procese priimtą arešto aktą.

Kas yra „arešto aktas“?

Taikant tarpvalstybinę procedūrą „arešto aktas“ reiškia priemonę, kurios valstybės narės teisminė institucija ėmėsi siekdama užkirsti kelią turto sunaikinimui, transformavimui, perkėlimui ir t. t. Įrodymai – tai daiktai, dokumentai ar duomenys, kurie galėtų būti pateikti kaip įrodymai baudžiamajame procese. Šioje procedūroje dalyvaujančios valstybės narės yra „išduodančioji valstybė“ (valstybė, kuri priėmė, paskelbė galiojančiu arba kokiu nors būdu patvirtino arešto aktą) ir „vykdančioji valstybė“ (valstybė, kurios teritorijoje yra turtas arba įrodymai).

Sprendimai, įvykdyti nepatikrinus dvigubo baudžiamumo

Taikant bendrosios taisyklės išimtį, remiantis pamatiniu sprendimu tam tikrų nusikaltimų atveju galima netikrinti dvigubo baudžiamumo (patikrinti, ar už tam tikrą veiką baudžiama abiejose atitinkamose valstybėse narėse). Ši procedūra taikoma tik sunkiausiems nusikaltimams, išvardytiems pamatinio sprendimo 3 straipsnyje, jeigu už juos išduodančiojoje valstybėje yra baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias terminas − bent treji metai (t. y. dalyvavimas nusikalstamame susivienijime, terorizmas, korupcija, sukčiavimas, prekyba žmonėmis, išžaginimas).

Arešto akto vykdymo tvarka

Arešto akto vykdymo tikslu liudijimą išdavusi teisminė institucija perduoda jį tiesiogiai kitos valstybės narės teisminei institucijai, turinčiai kompetenciją jį vykdyti. Vykdančiosios valstybės kompetentingos teisminės institucijos turi pripažinti arešto aktą nereikalaudamos jokių papildomų formalumų ir imtis priemonių, kad jis būtų neatidėliotinai vykdomas. Vykdančioji valstybė, vykdydama arešto aktą, taip pat turi laikytis išduodančiosios valstybės kompetentingos teisminės institucijos aiškiai nurodytų formalumų ir procedūrų.

Nepripažinimo ar nevykdymo pagrindai

Vykdančiosios valstybės kompetentingos teisminės institucijos tam tikromis aplinkybėmis gali atsisakyti pripažinti ar vykdyti arešto aktą. Tokių aplinkybių pavyzdžiai: liudijimo neturėjimas, atitinkamo asmens imunitetas ar privilegija, jau priimtas galutinis nuosprendis dėl tų pačių bylos aplinkybių.

Procedūros atidėjimas

Vykdančiosios valstybės kompetentinga teisminė institucija tam tikromis aplinkybėmis gali atidėti perduoto arešto akto vykdymą, pvz., jei vykdymas galėtų pakenkti vykstančiam baudžiamajam tyrimui arba jei atitinkamam turtui ar įrodymams jau yra taikomas areštas baudžiamajame procese.

Procesinės teisės

Valstybės narės turi užtikrinti, kad bet kuri suinteresuota šalis, įskaitant trečiuosius asmenis, turėtų teisės gynimo priemonių nesustabdant procesinių veiksmų vykdymo apskųsti arešto aktą.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.