Îngheţarea activelor şi mijloace de probă

Înghețarea bunurilor sau a probelor se poate dovedi necesară pe teritoriul Uniunii Europene în vederea utilizării acestora în cadrul unui proces penal sau a confiscării acestora.  Acest lucru este posibil pe baza Deciziei-cadru a Consiliului care stabilește normele conform cărora  un stat membru trebuie să recunoască și să execute pe propriul teritoriu o hotărâre de înghețare emisă de o autoritate judiciară dintr-un alt stat membru în cadrul unei proceduri penale.

Ce este o hotărâre de înghețare?

În cadrul unei proceduri transfrontaliere, prin ,,hotărâre de înghețare” se înțelege orice măsură luată de o autoritate judiciară a unui stat membru pentru a împiedica distrugerea, transformarea, deplasarea etc., a unui bun.  Termenul ,,probă” desemnează obiecte, documente sau date care ar putea fi utilizate drept elemente de probă în cadrul procedurilor penale. Statele membre care participă la această procedură sunt: ,,statul emitent” (care a luat, validat sau confirmat în orice fel o hotărâre de înghețare) și ,,statul executant” (pe teritoriul căruia se află bunul sau elementul de probă).

Hotărâri executate fără verificarea dublei incriminări

Ca o excepție de la regula generală, este posibil, pe baza deciziei-cadru menționate anterior, ca unele infracțiuni să nu facă obiectul verificării dublei incriminări (care evaluează dacă respectivul comportament este pasibil de pedeapsă în ambele state membre).  Această procedură se aplică numai infracțiunilor celor mai grave enumerate la articolul 3 din decizia‑cadru, cu condiția ca acestea să fie pasibile în statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate de o perioadă de cel puțin trei ani (de exemplu, participarea la o organizație criminală, terorism, corupție, fraudă, trafic de persoane, viol).

Procedura de executare a unei hotărâri de înghețare

În scopul executării unei hotărâri de înghețare, autoritatea judiciară care a pronunțat hotărârea transmite direct certificatul autorității judiciare competente în vederea executării acesteia în celălalt stat membru.  Autoritățile judiciare competente din statul executant trebuie să recunoască orice hotărâre de înghețare fără ca nicio altă formalitate să nu fie necesară și să ia toate măsurile necesare în vederea executării imediate a acesteia.  Statul executant trebuie să respecte, la momentul executării hotărârii de înghețare, și formalitățile și procedurile indicate în mod expres de către autoritatea judiciară competentă a statului emitent.

Motive de nerecunoaștere sau de neexecutare

Autoritățile judiciare competente din statul executant pot refuza recunoașterea sau executarea hotărârii de înghețare în anumite situații, precum: absența certificatului, o imunitate sau un privilegiu de care beneficiază respectiva persoană, o hotărâre finală pronunțată deja pentru aceleași fapte.

Amânarea procedurii

Autoritățile judiciare competente din statul executant pot amâna executarea hotărârii de înghețare transmise în anumite situații, și anume dacă executarea ar putea aduce atingere unei investigații penale în curs sau dacă respectivele bunuri sau elemente de probă au făcut deja obiectul unei măsuri de înghețare în cadrul unei proceduri penale.

Drepturi procedurale

Statele membre trebuie să garanteze că orice măsură de înghețare poate face obiectul, din partea oricărei persoane implicate, inclusiv a terților, unei căi de atac fără efect suspensiv.

Ultima actualizare: 22/01/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.