Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskinjemačkiestonskigrčkifrancuskimađarskimalteškipoljskiportugalskirumunjskislovačkislovenskifinskišvedski već su prevedeni.
Swipe to change

Pritvor i transfer zatvorenika

EU pomaže u rehabilitaciji zatvorenika omogućujući ima odsluženje kazne u domovini. U te je svrhe uspostavljen sustav transfera zatvorenika u matičnu državu članicu EU-a, u kojoj su živjeli ili s kojom su povezani.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sustav se temelji na tri „okvirne odluke“:

Odluka o transferu zatvorenika u matičnu državu

Okvirnom odlukom o predmetima kojima se izriču kazne zatvora iz 2008. omogućuje se transfer zatvorenika u zemlju uobičajenog prebivališta. Razlog je za to veća vjerojatnost rehabilitacije zatvorenika koji služe zatvorsku kaznu u matičnoj državi.

Odlukom se unapređuje komunikacija među zemljama i omogućuje provođenje transfera u fiksnim rokovima.

Kada se primjenjuje?

Države članice EU-a morale su ugraditi ovu odluku u svoje nacionalno zakonodavstvo do 5. prosinca 2011. Informacije o napretku u provedbi dostupne su ovdje.

Što se njome zamjenjuje?

Odluka u EU-u zamjenjuje Europsku konvenciju o transferu osuđenih osoba (1983.) i njezin dodatni Protokol (1997.), iako se te konvencije i dalje primjenjuju na treće zemlje.

Odluka o probacijskim mjerama u matičnoj državi osuđene osobe

Odlukom o probacijskim mjerama i alternativnim sankcijama iz 2008. omogućuje se vraćanje osobe u zemlju uobičajenog boravišta ako je:

  • osuđena i uvjetno otpuštena ili
  • joj je izrečena alternativna sankcija

u državi članici EU-a u kojoj nema uobičajeno boravište.

Ta će zemlja nadzirati odsluženje njihove kazne jer je rehabilitacija lakša u matičnoj državi osuđenika.

Kada se primjenjuje?

Države članice EU-a morale su ugraditi tu odluku u svoje nacionalno zakonodavstvo do 6. prosinca 2011. Informacije o napretku u provedbi dostupne su ovdje.

Što se njome zamjenjuje?

Odluka zamjenjuje odgovarajuće dijelove Konvencije Vijeća Europe iz 1964. o nadzoru nad uvjetno osuđenim ili uvjetno otpuštenim počiniteljima kaznenih djela, iako se Konvencija nastavlja primjenjivati u trećim zemljama.

Odluka o alternativama privremenom pritvoru

Okvirna odluka iz 2009. primjenjuje načelo uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora kao alternative privremenom pritvoru.

Tom se odlukom omogućuje prenošenje odgovornosti za provođenje nadzora bez oduzimanja slobode za osumnjičenike koji su privremeno pušteni na slobodu prije suđenja na zemlju njihova uobičajenog boravišta.

Time se građanima EU-a omogućuje povratak kući u očekivanju suđenja u drugoj državi članici EU-a. Njihova matična država provodit će nadzor nad njima uporabom mjera bez oduzimanja slobode (primjerice, obvezom da ostanu na određenom mjestu ili obvezom svakodnevnog javljanja u policijsku postaju). Na taj se način izbjegava dugi pritvor u inozemstvu.

Kada se primjenjuje?

Države članice EU-a morale su ugraditi ovu odluku u svoje nacionalno zakonodavstvo do 11. prosinca 2012. Informacije o napretku u provedbi dostupne su ovdje.

Dodatne informacije

Vidjeti Europris i CEP.

Posljednji put ažurirano: 02/12/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.