Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgāruspāņuvācuigauņugrieķufrančuungārumaltiešupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuzviedru.
Swipe to change

Apcietinājums un ieslodzīto pārsūtīšana

ES palīdz ieslodzīto sociālajai rehabilitācijai, ļaujot izciest sodu savā piederības valstī. Šajā nolūkā ES ir izveidota sistēma ieslodzīto nodošanai viņu izcelsmes valstij, valstij, kurā ir personas parastā dzīvesvieta, vai valstij, ar kuru personai ir cieša saikne.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šī sistēma balstās uz 3 “pamatlēmumiem”.

Lēmums par ieslodzīto nodošanu viņu piederības valstij

Saskaņā ar 2008. gada Pamatlēmumu par brīvības atņemšanas sodiem ieslodzītos var nodot atpakaļ viņu parastās dzīvesvietas valstij. Tā pamatā ir apsvērums par lielāku varbūtību, ka ieslodzītais tiks resocializēts, ja persona sodu var izciest savā piederības valstī.

Ar lēmumu tiek uzlabota saziņa starp valstīm un ļauts veikt nodošanu, ievērojot noteiktus termiņus.

Kad tas tiks piemērots?

ES valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2011. gada 5. decembrim. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Ko tas aizstāj?

Eiropas Savienībā Pamatlēmums aizstāj Eiropas Konvenciju par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai (1983. gads) un tās Papildprotokolu (1997. gads), bet šīs konvencijas arī turpmāk tiks piemērotas valstīm, kuras neietilpst ES.

Lēmums par probāciju noziedzīgā nodarījuma izdarītāja piederības valstī

Ar 2008. gada Pamatlēmumu par probācijas pasākumiem un alternatīvām sankcijām ir radīta iespēja personu nodot atpakaļ uz tās pastāvīgās dzīvesvietas valsti, ja šī persona

  • ir notiesāta un tai piemērota pirmstermiņa atbrīvošana vai
  • tai piespriestas alternatīvas sankcijas

ES dalībvalstī, kurā personai nav pastāvīgā dzīvesvieta.

Tādā gadījumā attiecīgā piederības valsts uzrauga šīs personas soda izciešanu, jo cilvēku ir vieglāk resocializēt mītnes valstī.

Kad tas tiks piemērots?

ES valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2011. gada 6. decembrim. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Ko tas aizstāj?

Pamatlēmums aizstāj attiecīgās daļas Eiropas Padomes 1964. gada Konvencijā par nosacīti notiesātu vai nosacīti atbrīvotu likumpārkāpēju uzraudzību, bet šo konvenciju arī turpmāk piemēros valstīm, kas neietilpst ES.

Lēmums par alternatīvām pirmstiesas apcietinājumam

Ar 2009. gada Pamatlēmumu piemēro savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam.

Saskaņā ar Pamatlēmumu iespējams atbildību par uzraudzību, kas nav saistīta ar brīvības atņemšanu un ko piemēro pirmstiesas procesā no apcietinājuma nosacīti atbrīvotām aizdomās turētām personām, nodot šo personu pastāvīgās dzīvesvietas valstij.

Tas ļauj ES pilsoņiem atgriezties mājās, kamēr tiek gaidīta tiesa citā ES valstī. Piederības valsts tos uzraudzīs, izmantojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus pasākumus (piemēram, pienākums uzturēties noteiktā vietā vai katru dienu reģistrēties policijas iecirknī). Tas ļauj izvairīties no ilgstoša pirmstiesas apcietinājuma ārvalstīs.

Kad tas tiks piemērots?

Valstīm šis lēmums bija jāiekļauj savos tiesību aktos līdz 2012. gada 11. decembrim. Informāciju par īstenošanas faktisko situāciju var atrast šeit.

Papildu informācija

Skatīt EuroPris un CEP.

Lapa atjaunināta: 02/12/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.