Pridržanje in predaja zapornikov

EU pomaga pri resocializaciji obsojencev, saj jim omogoča, da kazen prestajajo v svoji domači državi. V ta namen je vzpostavila sistem za premestitev obsojencev v državo EU, iz katere prihajajo, v kateri običajno prebivajo ali s katero so tesno povezani.

Sistem temelji na treh okvirnih sklepih.

Sklep o premestitvi obsojencev v njihovo domačo državo

Okvirni sklep iz leta 2008 o zapornih kaznih omogoča premestitev obsojencev v državo, v kateri običajno prebivajo. Možnost resocializacije je namreč večja, če lahko obsojenci kazen prestajajo v svoji domači državi.

Sklep izboljšuje komunikacijo med državami in omogoča premestitve v določenih rokih.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Kaj nadomešča?

Za EU ta sklep nadomešča Evropsko konvencijo o transferju obsojenih oseb (1983) in njen Dodatni protokol (1997), čeprav se ti konvenciji še naprej uporabljata za države, ki niso članice EU.

Sklep o pogojnem odpustu storilcev kaznivih dejanj v domači državi

Okvirni sklep iz leta 2008 o spremljevalnih ukrepih in alternativnih sankcijah omogoča, da se oseba pošlje nazaj v državo, v kateri običajno prebiva, če je bila:

  • obsojena in pogojno odpuščena ali
  • ji je bila izrečena alternativna kazen

v državi EU, kjer običajno ne prebiva.

Država, v katero se oseba pošlje, nadzira osebo pri prestajanju kazni, saj je resocializacija lažja v domači državi.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. decembra 2011. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Kaj nadomešča?

Sklep nadomešča ustrezne dele Konvencije Sveta Evrope iz leta 1964 o pogojno obsojenih ali pogojno oproščenih osebah, čeprav se ta konvencija še naprej uporablja za države, ki niso članice EU.

Sklep o alternativah priporu v predkazenskem postopku

Okvirni sklep iz leta 2009 uporablja načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi priporu v predkazenskem postopku.

Ta sklep omogoča, da se odgovornost za nadzor brez odvzema prostosti nad osumljenimi osebami, ki so pred sojenjem začasno na prostosti, prenese na državo, v kateri običajno prebivajo.

To državljanom EU omogoča, da se vrnejo v domovino, medtem ko čakajo na sojenje, ki bo potekalo v drugi državi EU. Domača država jih nadzira z uporabo ukrepov brez odvzema prostosti (npr. od njih zahteva, da ostanejo na določenem kraju ali da se vsak dan javijo na policijski postaji). S tem se izognemo dolgotrajnim priporom v predkazenskem postopku v tujini.

Od kdaj se uporablja?

Države EU so morale ta sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. decembra 2012. Informacije o trenutnem stanju izvajanja so na voljo tukaj.

Več informacij

Glej Europris (Evropska organizacija za zaporne in prevzgojne zavode) in CEP (Evropska konfederacija za pogojne obsodbe).

Zadnja posodobitev: 02/12/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.