Retspraksis

 • Sagsoplysninger
  • Nationalt ID-nr.: The Sea and Trade Court, Judgement SH2019.BS-9591-17-SHR
  • Medlemsstat: Danmark
  • Almindeligt anvendt navn:N/A
  • Afgørelsestype: Afgørelse fra en domstol i første instans
  • Afgørelsesdato: 28/02/2019
  • Retsinstans: Sø- og Handelsretten
  • Emne:
  • Sagsøger:
  • Sagsøgt:
  • Nøgleord: Misleading advertising, product characteristics, seller, trademark
 • Direktivets artikler
  Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 2, (c) Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 4 Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 4
 • Indledende note

  Misleading advertising of shoes.

 • Fakta

  Relevant part: Seller A advertised its shoes by giving the impression that the competing shoes were no longer available.

 • Juridisk spørgsmål

  The case mainly focused on whether there was a trademark violation. In addition, one part of the advertising was an issue because of the misleading statements that could lead the consumer to believe that the competing shoes were no longer available.

 • Afgørelse

  The advertising was misleading with reference to the Danish Commercial Practice Act article 3.

  Hele teksten: Hele teksten

 • Relaterede sager

  Ingen resultater

 • Retslitteratur

  Ingen resultater

 • Resultat

  Seller A had to pay compensation to seller B.