Νομολογία

 • Στοιχεία της υπόθεσης
  • Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός: Limassol District Court, Ioanni v Limassol Cooperative Bank Ltd.
  • Κράτος μέλος: Κύπρος
  • Κοινή ονομασία:N/A
  • Είδος απόφασης: Πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση
  • Ημερομηνία απόφασης: 04/10/2019
  • Δικαστήριο: N/A
  • Θέμα:
  • Ενάγων:
  • Εναγόμενος:
  • Λέξεις-κλειδιά: jurisdiction, consumer rights, arbitration clause, loan agreements
 • Άρθρα της οδηγίας
  Consumer Rights Directive, link
 • Περίληψη

  ECLI:CY:EDLEM:2019:A481

  An arbitration clause included in a loan agreement does not violate consumer protection provisions.

 • Πραγματικά περιστατικά

  This is an appeal against an arbitration award. Legislation regulating cooperative banks enabled them to stipulate arbitration of claims between them and their customers. The appellants alleged they were not adequately notified of their rights. The respondents countered that the arbitrator was appointed by the Cooperative Banks’ Commissioner.

 • Νομικό ζήτημα

  Do arbitration clauses in consumer loan agreements constitute a violation of consumer rights under the Consumer Rights Law or the Unfair Contract Terms in Consumer Contract Law?

 • Απόφαση

  Such arbitration clauses are provided for in the Cooperative Banks Law and do not constitute a violation of consumers’ rights.

  URL: http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseised/pol/2019/2120190632.htm

  Πλήρες κείμενο: Πλήρες κείμενο

 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Νομική βιβλιογραφία

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Αποτέλεσμα

  This trial judgement on a recurring problem adopts the standard position. Such arbitration clauses were provided on a statutory basis. The absorption of cooperative banks into a single commercial bank has settled the matter for the future.