Kohtupraktika

 • Juhtumi üksikasjad
  • Isikutunnistus: Circuit Court, Tallinn, Judgement 2-19-8035
  • Liikmesriik: Eesti
  • Lühinimetus:N/A
  • Otsuse liik: Kohtuotsus (edasikaebamine)
  • Otsuse kuupäev: 11/09/2020
  • Kohus: Tallinna Ringkonnakohus
  • Teema:
  • Hageja:
  • Kostja:
  • Võtmesõnad: consumer protection, airline passenger compensation
 • Direktiivi artiklid
  Consumer Sales and Guarantees Directive, link Unfair Contract Terms Directive, link Consumer Rights Directive, link
 • Põhimärkus

  EU consumer law does not prohibit a claim for compensation of air passengers to be assigned to third persons.

 • Faktid

  During the period of 2017-2019 (2 years), the flights of a natural person, an airline passenger, were delayed by more than three hours. The claimant was assigned compensation based on Regulation 261/2004, but that compensation was given to a third party.

 • Õigusküsimus

  Can a claim for compensation be assigned to third parties?

 • Otsus

  There is no contradiction between Regulation 261/2004 and restriction on assignment deriving from the Estonian Law of Obligations Act. EU consumer law does not prohibit a claim for compensation of air passengers to be assigned to third persons. The long delay of flights causes the passenger merely financial loss instead of damage to health, respective compensation can therefore be assigned.

  URL: https://www.riigiteataja.ee/captcha.html?r=%252Fkohtulahendid%252Ffail.html%253Fid%253D274907103

  Täistekst: Täistekst

 • Seotud juhtumid

  Tulemused puuduvad

 • Õiguskirjandus

  Tulemused puuduvad

 • Tulemus

  The judge of first instance considered that an economic compensation attributed to one person (for the delay of a flight) could not be collected by another person. For that reason, the court in second instance dismissed it. Against this sentence, there is a new appeal.