Νομολογία

 • Στοιχεία της υπόθεσης
  • Εθνικός αναγνωριστικός αριθμός: District Court, Nicosia, Judgement 1655/2019
  • Κράτος μέλος: Κύπρος
  • Κοινή ονομασία:N/A
  • Είδος απόφασης: Πρωτοβάθμια δικαστική απόφαση
  • Ημερομηνία απόφασης: 14/09/2020
  • Δικαστήριο: Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, Regis Milk Industries Ltd v Παγωτά Παπαφιλίππου & Πατισερί Παναγιώτης Λιμιτεδ
  • Θέμα:
  • Ενάγων:
  • Εναγόμενος:
  • Λέξεις-κλειδιά: advertisement, trade mark, unfair competition
 • Άρθρα της οδηγίας
  Misleading and Comparative Advertising Directive, Article 2, (b)
 • Περίληψη

  ECLI:CY:EDLEF:2020:A391


  The use of a word long associated with one brand by a rival brand may constitute misleading advertising that violates industrial property and harms the public.

 • Πραγματικά περιστατικά

  The case involves a civil action between two main Cyprus ice cream makers. The plaintiff alleges that the use by the defendant of the term plaka (chocolate bar in Greek), which they have used and established in the Cyprus market for considerable time would mislead the public.

 • Νομικό ζήτημα

  Whether the use, by the defendant, of a word long associated with the plaintiff’s brand would be regarded as misleading advertising or brand disparagement.

 • Απόφαση

  Whereas the packaging appears sufficiently different, the use by the defendants of the same descriptive word used by the plaintiffs for a long period of time in their advertisements as their “communication conduit” with the public may constitute unfair or misleading representation. The Court quoted from CJEU case law, especially involving trademarks, and relied on the industrial-property tort of brand disparagement.

  URL: http://cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseised/pol/2020/1120200548.htm

  Πλήρες κείμενο: Πλήρες κείμενο

 • Συναφείς υποθέσεις

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Νομική βιβλιογραφία

  Δεν υπάρχουν αποτελέσματα

 • Αποτέλεσμα

  The District Court found for the plaintiff and granted an interlocutory order (an injunction prohibiting the defendant from making use of the disputed word in its brand). Whereas much of the legal argument involved economic tort and industrial property, this is one of the most significant Cyprus court cases to have touched matters of allegedly misleading the public via advertisement, with the plaintiff playing the part of private regulatory enforcement and a rich discussion of international and EU instruments and authorities.