Orzecznictwo

 • Dane sprawy
  • Identyfikator krajowy: Supreme Court, Judgement I CSK 635/20
  • Państwo członkowskie: Polska
  • Nazwa zwyczajowa:N/A
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 16/03/2021
  • Sąd: Sąd Najwyższy
  • Temat:
  • Powód/powódka:
  • Pozwany/Pozwana:
  • Słowa kluczowe: unfair terms, main subject matter, credit agreement, nullity, cancellation of contract
 • Artykuły dyrektywy
  Unfair Contract Terms Directive, Article 3 Unfair Contract Terms Directive, Article 4
 • Uwaga główna

  The judgement focuses on the possibility of including a foreign currency indexation clause in a credit agreement and potentially recognising it as an unfair term.

 • Fakty

  A bank concluded with a consumer a foreign currency indexed mortgage credit agreement indexed with the CHF rate. The foreign currency rate applied to calculate the credit instalments was published by the bank.

 • Zagadnienie prawne

  Can a foreign currency indexation clause be included as a term in a credit agreement, and can it be recognised as an unfair term?

 • Decyzja

  The indexation clause contained in the credit agreement defines the main performance of the parties. The currency conversion clause contained in the credit agreement may be tested for abusiveness if it has not been clearly explained.

  URL: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-csk-635-20-postanowienie-sadu-najwyzszego-523313553

  Pełny tekst: Pełny tekst

 • Powiązane sprawy

  Brak wyników

 • Literatura prawnicza

  Brak wyników

 • Wynik

  The Supreme Court refused to make judgement on the cassation appeal.