Съдебна практика

 • Данни за случая
  • Национален идентификатор: No. 140/2009
  • Държава-членка: България
  • Общоприето наименование:„ К.Б. М.” AG vs the regional board oft he Consumer Protection Commission
  • Вид решение: Други
  • Дата на решението: 28/10/2009
  • Съд: Административен съд
  • Заглавие:
  • Ищец:
  • Ответник:
  • Ключови думи:
 • Членове от директивата
  Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 3.
 • Уводна бележка
  In this decision the court confirmed the rule that states, that a defect which occurs 6 months within after the sale has already been there when the product was handed over to the buyer. Any exception of this rule has to be proven.
 • Факти
 • Правен въпрос
 • Решение

  Пълен текст: Пълен текст

 • Свързани случаи

  Няма налични резултати

 • Правна литература

  Няма налични резултати

 • Резултат