Ġurisprudenza

 • Dettalji tal-Każ
  • ID Nazzjonali: Appell Civili Numru 15/2009
  • Stat Membru: Malta
  • Isem Komuni:Isabel Cassar vs S. Mifsud & Sons Ltd.
  • Tip ta’ deċiżjoni: Oħrajn
  • Data tad-Deċiżjoni: 26/06/2009
  • Qorti: Qorti ta’ l-Appell
  • Suġġett:
  • Rikorrent:
  • Intimat:
  • Kliem Prinċipali:
 • Artikoli tad-Direttiva
  Package Travel Directive, Article 5, 2.
 • Nota Introduttiva
  The case concerning Article 5 of Council Directive 90/314/EEC states the consumer`s right to claim damages for non-material losses such as bad services related to travel packages. The court decided to award damage to the plaintiff up to the maximum amount set by law.
 • Fatti
 • Kwistjonijiet legali
 • Deċiżjoni

  Test sħiħ: Test sħiħ

 • Każijiet Relatati

  Ebda riżultat disponibbli

 • Letteratura Legali

  Ebda riżultat disponibbli

 • Riżultat