Judikatúra

 • Údaje o veci
  • Národný identifikačný prvok: 21Er/1390/2009-7
  • Členský štát: Slovensko
  • Všeobecný názov:link
  • Typ rozhodnutia: Iný
  • Dátum rozhodnutia: 08/04/2010
  • Súd: Okresný súd
  • Predmet:
  • Žalobca:
  • Žalovaný:
  • Kľúčové slová:
 • Články smernice
  Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 2. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3. Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 2. Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
 • Úvodná poznámka
  An arbitration award issued against a consumer is unenforceable if the underlying arbitra-tion clause, which was part of the standard terms in a consumer credit contract, infringes the rules on unfair terms in consumer contracts.
 • Skutkový stav
  The plaintiff sought enforcement and execution of an arbitration award against a consum-er. The underlying arbitration clause was part of the terms and conditions of a consumer credit contract.
 • Právna záležitosť
 • Rozhodnutie

  Under § 53 para. 1, 4 point. r) of the Civil Code, consumer contracts must not contain unfair terms that cause a significant imbalance in the rights and obligations of the parties to the detriment of consumers. In particular terms that require the consumer to settle disputes exclusively by arbitration are considered unfair in that sense. The arbitration clause was therefore void under § 53 para. 5 of the Civil Code.

  Celé znenie: Celé znenie

 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Právna náuka

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Výsledok