Judikatúra

 • Údaje o veci
  • Národný identifikačný prvok: Slovak Trade Inspection, 12.05.2008 -- ref. code: P/0062/08/08
  • Členský štát: Slovensko
  • Všeobecný názov:N/A
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 12/05/2008
  • Súd: Slovenská obchodná inšpekcia, Košice Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
  • Predmet:
  • Žalobca:
  • Žalovaný: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, IČO: 30655862
  • Kľúčové slová: false information, free, misleading advertising, misleading commercial practices, misleading statements, special offer, transactional decision
 • Články smernice
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5, 1. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
 • Úvodná poznámka


  It is an unfair commercial practice to claim to provide a free product together with the purchase of a main product, while the free product is not actually delivered.
 • Skutkový stav
  The defendant is a trader that offered a product (Olpran trampoline) with a sheet on the casing saying "GRATIS!!! Camitin - weight-loss product" (including a picture of the product "Camitin 500ml"). Despite this statement, the weight-loss product was not actually provided with the trampoline.
 • Právna záležitosť
  Is it an unfair commercial practice to claim to provide a free product together with the purchase of a main product, while the free product is not actually delivered?
 • Rozhodnutie

  This practice was considered to harm the consumer's economic interests. As the promised product (Camitin) was not actually provided with the trampoline, the conduct of the trader was qualified as a misleading commercial practice.

  Celé znenie: Celé znenie

 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Právna náuka

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Výsledok
  The administrative body imposed a 10.000 Slovak crowns (approximately 332 EUR) fine.