Judikatúra

 • Údaje o veci
  • Národný identifikačný prvok: Slovak Trade Inspection, 14.01.2008 ref. code: P/411/2/2007
  • Členský štát: Slovensko
  • Všeobecný názov:N/A
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 14/01/2008
  • Súd: Slovenská obchodná inšpekcia, Trnava Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
  • Predmet:
  • Žalobca:
  • Žalovaný: Športka, a.s., registered seat: Trnavská cesta 37, 832 96 Bratislava, Id.Nr. : 31 340 831
  • Kľúčové slová: discounts, misleading commercial practices, misleading price, misleading statements, price information, price reductions, special offer
 • Články smernice
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5, 4. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
 • Úvodná poznámka
  It is a misleading practice to mention two prices for the same good, while also simultaneously announcing significant reductions that are not effectively applied upon payment. A trader that is advertising discounts by using an expression such as "a discount up to 70% possible" should give discounts at this exact rate and not lower.
 • Skutkový stav
  The defendant, a trader, marked its goods with two prices. One of these goods had a price sheet with a price in the amount of 790 Slovak crowns, and another price in the amount of 590 Slovak crowns. This price sheet also mentioned that "a discount of up to 70% is possible". The inspectors bought this good and had to pay 590 Slovak crowns, which presented only a 25,3% discount.

  The conduct also concerned other goods of the trader.
 • Právna záležitosť
  Is it a misleading practice to mention two prices for the same good, while simultaneously announcing significant reductions that are not effectively applied upon payment?
 • Rozhodnutie

  The Slovak Trade Inspection decided that the trader's conduct constituted a breach of the Slovak Consumer Protection Act. According to the Slovak Trade Inspection, the trader had used unclear discount statements to mislead the consumer. In this way, the trader deceived the consumer and distorted the economic behavior of the average consumer.

  Celé znenie: Celé znenie

 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Právna náuka

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Výsledok
  The Slovak Trade Inspection imposed a fine of  5.000 Slovak crowns (about 166 EUR).