Judikatúra

 • Údaje o veci
  • Národný identifikačný prvok: Slovak Trade Inspection, 30/11/2010 ref. code: P/0359/07/2010
  • Členský štát: Slovensko
  • Všeobecný názov:N/A
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 30/11/2010
  • Súd: Slovenská obchodná inšpekcia, Prešov Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
  • Predmet:
  • Žalobca:
  • Žalovaný: BILLA s.r.o.
  • Kľúčové slová: advertisement, average consumer, material information, terms & conditions
 • Články smernice
  Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5, 1. Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Article 5, 2., (b) Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.
 • Úvodná poznámka
  It is an unfair commercial practice to provide a consumer with information in a way which is unclear or impossible to read for an average consumer.
 • Skutkový stav
  The defendant, a supermarket chain, provided information in its weekly leaflet concerning its terms of sale when buying products.

  This information was provided in an unsuitable size of characters which were not readable for an average customer. It was made clear that the information in the leaflet was impossible to read without magnification. • Právna záležitosť
  Is it an unfair commercial practice to provide a consumer with information in a way which is unclear or impossible to read for an average consumer?
 • Rozhodnutie

  In a short reasoning, the administrative body established that the defendant's conduct constituted a breach of the Slovak Consumer Protection Act, which contains a prohibition on the use of unfair commercial practices.

  According to the administrative body, the information provided in such an unclear and untimely manner (in this case, the formatting of the text was so small that it was impossible to read) may cause an average consumer to take a transactional decision that he would not have taken otherwise.

  The administrative body therefore concluded that the defendant committed an unfair commercial practice.

  URL: http://www.soi.sk/files/documents/pravoplatne-rozhodnutie/prvostupnove/bratislavsky-kraj/ba012011.rtf

  Celé znenie: Celé znenie

 • Súvisiace veci

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Právna náuka

  Nie sú k dispozícii žiadne výsledky

 • Výsledok
  The administrative body, taking into account the long duration of the breach, imposed a fine of €2.000.