Rechtspraak

 • Bijzonderheden van de zaak
  • Nationaal ID: ASLK Bank NV / federatie van Verzekeringsmakelaars
  • Lidstaat: België
  • Gangbare benaming:N/A
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 23/03/1999
  • Gerecht: Hof van Beroep (NL)/Cour d'appel (FR)
  • Onderwerp:
  • Eiser:
  • Verweerder:
  • Trefwoorden: Rechtspraak België Nederlands
 • Richtlijnartikelen
  Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 4, 1.
 • Koptekst
  1. The sole fact a contractual term may have negative consequences for the consumer does not imply automatically that the contractual term creates a “clear and significant imbalance”. The judicial control is based on a global assessment of all the contractual commitments. A specific disadvantage is to be assessed in the light of all the contractual obligations engaged in.
  2. Judicial control is confined to a marginal assessment of what the situation would be in absence of the said clause and of whether in that situation no longer a clear and manifest imbalance would occur between the parties’ rights and obligations.
 • Feiten
 • Juridische kwestie
 • Uitspraak

  Integrale tekst: Integrale tekst

 • Verwante zaken

  Geen resultaten

 • Rechtsleer

  Geen resultaten

 • Resultaat