Съдебна практика

 • Данни за случая
  • Национален идентификатор: Кодекси-ГПК - чл. 274 ал.3, чл.386 ал.3, чл.379.
  • Държава-членка: България
  • Общоприето наименование:Handelsgesellschaften und das Gericht in Burgas
  • Вид решение: Други
  • Дата на решението: 20/10/2009
  • Съд: Върховен касационен съд
  • Заглавие:
  • Ищец:
  • Ответник:
  • Ключови думи:
 • Членове от директивата
  Injunctions Directive, Article 1, 1. Injunctions Directive, Article 1, 2. Injunctions Directive, Annex I
 • Уводна бележка
  This case concerns a class action in relation to the Injunctions Directive 98/27/EC (not in force) and Directive 2009/22/EC.
 • Факти
 • Правен въпрос
 • Решение

  Пълен текст: Пълен текст

 • Свързани случаи

  Няма налични резултати

 • Правна литература

  Няма налични резултати

 • Резултат