ZeměLitva

NástrojUznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I

Druh pravomociSoudy rozhodující o návrzích

ZeměLitva

NástrojUznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I

Druh pravomociOdvolací soudy

Odvolání proti rozhodnutí o vyhlášení vykonatelnosti se podává u Odvolacího soudu Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas). Kasační opravný prostředek se podává k Nejvyššímu soudu Litvy (LietuvosAukščiausiasis Teismas).

Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je uveden níže:

    • Lietuvos apeliacinis teismas
    • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas