ZeměŠvédsko

NástrojPrávní pomoc

Druh pravomociPřijímající orgány

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Město/Obec : Stockholm
   • Poštovní směrovací číslo : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

ZeměŠvédsko

NástrojPrávní pomoc

Druh pravomociPředávající orgány

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Město/Obec : Stockholm
   • Poštovní směrovací číslo : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00