ZeměEstonsko

NástrojEvropský příkaz k obstavení účtů

Druh pravomociOrgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Exekuční řízení vykonávají v Estonsku soudní exekutoři. Seznam soudních exekutorů je k dispozici na internetových stránkách Komory soudních exekutorů a insolvenčních správců: http://kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0