LandPortugal

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeModtagende myndigheder

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM

LandPortugal

InstrumentRetshjælp

KompetencetypeVideresendende myndigheder

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen:

  • Instituto da Segurança Social, IP
  • Instituto da Segurança Social, IP RAA
  • Instituto da Segurança Social, IP RAM