LandEstland

InstrumentAnerkendelse og håndhævelse af domme i civil- og handelsretlige sager - Bruxelles I-forordningen

KompetencetypeDomstole til appel

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angår dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen:

    • Riigikohus
    • Tallinna Ringkonnakohus
    • Tartu Ringkonnakohus