Save as PDF

LandBulgarien

InstrumentForkyndelse af dokumenter

KompetencetypeModtagende instanser

Der er fundet flere domstole/myndigheder, som er kompetente, hvad angÄr dette retlige instrument ud fra de givne oplysninger. Her er listen: