ΧώραΓερµανία

ΤομέαςΕπίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Είδος αρμοδιότηταςΚεντρική υπηρεσία

Βάσει των στοιχείων που δώσατε, βρέθηκαν περισσότερα δικαστήρια/περισσότερες αρχές με αρμοδιότητα γι αυτή τη νομική πράξη. Δείτε τον κατάλογο:

  • Amtsgericht Freiburg im Breisgau
  • Amtsgericht Hamburg
  • Bayerisches Staatsministerium der Justiz
  • Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
  • Landgericht Bremen
  • Ministerium der Justiz
  • Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
  • Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz
  • Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Sachsen-​Anhalt
  • Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein
  • Niedersächsisches Justizministerium
  • Oberlandesgericht Dresden
  • Oberlandesgericht Düsseldorf
  • Oberlandesgericht Frankfurt am Main
  • Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung
  • Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz