Save as PDF

RiikEesti

Õiguslik vahendPangakontode Euroopa arestimismäärus

Pädevuse liikArestimismääruse vastuvõtmisel, edastamisel ja kättetoimetamisel pädev asutus

Leiti rohkem kui üks kohus/asutus, mis on teie poolt esitatud teabe alusel pädev asjaomase õigusliku vahendi puhul. Allpool on esitatud loetelu: