Save as PDF

MaaSaksa

Oikeudellinen välineAsiakirjojen tiedoksianto

Toimivallan tyyppiKeskuselin

Haulla löytyy useampi kuin yksi tuomioistuin/viranomainen, joka annettujen tietojen perusteella on toimivaltainen tämän oikeudellisen välineen suhteen: