PaeseSvezia

StrumentoGratuito patrocinio

Tipo di competenzaAutorità riceventi

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Città/Comune : Stockholm
   • CAP : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00

PaeseSvezia

StrumentoGratuito patrocinio

Tipo di competenzaAutorità di trasmissione

  • Justitiedepartementet
   • Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Centralmyndigheten
   • Città/Comune : Stockholm
   • CAP : S-103 33
   • (46-8) 405 10 00