Save as PDF

ŠalisKroatija

PriemonėŠeimos teisė. Išlaikymo prievolės.

Kompetencijos rūšisPeržiūrą atliekantis teismas

Administracinis adresas : Trg Nikole Šubića Zrinskog 3

Miestas / Savivaldybė : Zagreb

Pašto kodas : 10000

Telefonas : +385 1 486 21 54

Faksas : +385 1 481 00 35

El-paštas : vsrh@vsrh.hr

Interneto svetainė : http://www.vsrh.hr/

Pastabos :

Kroatijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas užtikrina vienodą įstatymų taikymą ir lygybę prieš įstatymą, nagrinėja įprastus skundus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme, nagrinėja kasacinius skundus dėl galutinių Kroatijos teismų sprendimų, nagrinėja jurisdikcijos konfliktus, kai tai nustatyta specialiame įstatyme, sprendžia esamos teismų praktikos klausimus, nagrinėja profesinio teisėjų, teisės referentų, stažuotojų rengimo poreikius ir atlieka kitas įstatymu nustatytas užduotis.