PaństwoSzwecja

InstrumentEuropejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Typ kompetencjiSądy właściwe do rozpatrywania odwołań od odmowy wydania nakazu

Na podstawie podanych informacji znaleziono więcej niż jeden sąd/urząd mający kompetencje w odniesieniu do tego instrumentu prawnego. Są to:

  • Göta hovrätt
  • Hovrätten för Nedre Norrland
  • Hovrätten för Västra Sverige
  • Hovrätten för Övre Norrland
  • Hovrätten över Skåne och Blekinge
  • Högsta domstolen
  • Svea hovrätt