Save as PDF

ŠtátČeská republika

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetenciePrijímajúce orgány

Administratívna adresa : Vyšehradská 16

Mesto/Obec : Praga 2

PSČ : CZ-128 10

Fax : (420) 221997919

ŠtátČeská republika

NástrojPrávna pomoc

Druh kompetencieOdosielajúce orgány

Administratívna adresa : Vyšehradská 16

Mesto/Obec : Praga 2

PSČ : CZ-128 10

Fax : (420) 221997919